de arbeidsjurist

Welkom bij , de specialist op het gebied van arbeidsrecht

De Arbeidsjurist brengt de kennis van een advocaat, de prijs van een jurist en de service van de eenmanszaak samen. Heeft u een geschil met uw werkgever en wilt u op een eerlijke, transparante en betaalbare manier worden bijgestaan? Dan bent u bij de Arbeidsjurist aan het juiste adres. De Arbeidsjurist is er ook voor werkgevers. Is uw HR afdeling onderbezet of heeft u een geschil met één of meer werknemers? Ook dan is de Arbeidsjurist voor u een goede partner. De Arbeidsjurist is de juridische dienstverlener in de regio Almere, Lelystad, Zeewolde en Harderwijk. Uiteraard is De Arbeidsjurist ook werkzaam buiten deze regio.

Kennis

Recentelijk afgestudeerd waardoor actuele kennis is gegarandeerd

Betaalbaar

De kennis van een advocaat voor de prijs van een jurist, bekijk de tarieven pagina voor meer informatie

Persoonlijk

Bij De Arbeidsjurist bent u geen (dossier)nummer, maar wordt u op uw wenken bediend met de beste service

Het laatste nieuws

zakelijk juridisch advies arbeidsjurist
Nieuwe wet

Wet arbeidsmarkt in balans door Eerste Kamer

Op 24 maart hebben wij u bericht over de voorgenomen plannen in de Wet arbeidsmarkt in balans. Op 28 mei is deze wet ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het bedrijfsleven zich, vijf jaar na invoering van de Wwz, mag gaan opmaken voor een volgende hervorming van het arbeidsrecht. In het nieuwsbericht

Lees verder
arbeidsjurist
Tip

Radar aflevering rechtsbijstandsverzekeraars

Op 4 maart heeft het televisie programma Radar aandacht besteed aan de werkwijze van rechtsbijstandsverzekeraars. Radar ontdekte dat dossiers die bij grote kantoren binnen komen zonder medeweten van de cliënt(en) worden doorverkocht aan kleine kantoren of zelfstandigen. Deze kleine kantoren of zelfstandigen dienen het dossier voor een vast bedrag af te wikkelen. Het gevaar schuilt

Lees verder

Zakelijk

De Arbeidjurist biedt diverse diensten aan voor het MKB. Bent u benieuwd naar welke diensten? Klik dan op onderstaande button.

Ontslagrecht

Ziet u geen uitweg meer in een geschil met één van uw medewerkers? Dan kan het voorkomen dat een ontslagprocedure onafwendbaar is, maar bent u zich bewust van de risico’s?

Overeenkomsten & reglementen

De Arbeidsjurist kan u helpen bij het vertalen van uw wensen naar concrete overeenkomsten en reglementen.

Bijzondere bedingen

Natuurlijk wilt u niet dat uw medewerkers de overstap maken naar de concurrent of vertrouwlijke informatie naar buiten brengen. U kan dit voorkomen, De Arbeidsjurist kan u adviseren bij het opstellen van bijzondere bedingen als het concurrentiebeding of geheimhoudingsplicht.

Particulier

De Arbeidjurist biedt diverse diensten aan voor particulieren. Bent u benieuwd naar welke diensten? Klik dan op onderstaande button.

Ontslagrecht

Heeft u het vermoeden dat uw werkgever van u af wilt of is u een aanbod gedaan? Denk hier dan niet gemakzuchtig over, maar schakel direct hulp in. In veel gevallen is uw werkgever bereid de kosten hiervan te vergoeden.

Proeftijd en de arbeidsovereenkomst

Een proeftijd is vaak vanzelfsprekend en wordt vaak uit gewoonte overeengekomen. Maar wat zijn uw rechten in de proeftijd? Heeft u een arbeidsovereenkomst ontvangen, maar is deze u niet duidelijk? De Arbeidsjurist kan u hier alles over vertellen.

Collectieve regelingen en medezeggenschap

Veel arbeidsovereenkomsten worden naast het wetboek beheerst door bepalingen in cao’s. Cao’s zijn vaak hele boekwerken en doordat zij in bepaalde gevallen mogen afwijken van de wet roepen zij vaak verwarring op. Ook voor vragen over cao’s en medezeggenschapsorganen kunt u bij De Arbeidsjurist terrecht.